Free BTC - List site để kiếm BTC Free hằng ngày cho các bạn

0
COM
1 trong những ví giữ BTC tốt nhất hiện nay là Coinbase ,
Ngoài ra còn các ví giữ các loại coin khác mình sẽ update ở những bài viết sau.
Coinbase
Click vào link trên để đăng kí
Ngoài BTC các bạn có thể tham gia tích lũy các Loại coin khác .. ở đây mình giới thiệu thêm 2 loại coin khá thông dụng nữa là DOGELTC.
Các Site Free DOGE Tại Đây

A .Nhóm site pay trực tiếp về Ví Coinbase.
0.COIN - COLECTING - 15 MINS (HOT)
Game quay số may mắn :D kiểu như chiếc nón kỳ lạ.Min Pay 5K8 Satoshi , pay 1 lần vào chủ nhật hàng tuần.
Hình pay random
Hình pay về ví Epay - Từ Epay về Coinbase khi đạt đủ 5K8

1.Landofbitcoin
Trang này tích lũy kiểu cộng dồn khi nào đủ min thì sẽ cashout cho các bạn . Min Cash là 500 Satoshi . Lúc nào muốn lấy thì các bạn click vào collect now .
Free BTC Everyday
2.Freebitco.in
Trang này khá đơn giản và khá hot tại thời điểm hiện tại , Thanh Toán rất tốt .
Các bạn đăng kí 1 acc với Address BTC là ok.Quay số Random 
Hình tham giải giải thưởn tại thời điểm viết bài

3. Bitcoiner
Trang này tích lũy kiểu cộng dồn khi nào đủ min thì sẽ cashout cho các bạn . Min Cash là
13K Satoshi
                             
4.COMBO - BONUZ - BTC - LTC - DOGE
Trang này bonuz 1 lúc Combo 3 loại coin hiện đang có giá trị trên thị trường BTC - LTC - DOGE 
Hình Pay tại thời điểm Claim
Tuy nhiên khi payout các bạn chỉ được chọn 1 loại Coin khi pay về :D
Min cash là 50 DOGE
5.BTC - LICKS
Trang này hoạt động như 1 trang PTC thông thường có khá nhiều Ads hằng ngày 
Min pay là 10k Satoshi

6.CoinAd
Trang này hoạt động như 1 trang PTC thông thường có khá nhiều Ads hằng ngày 
Min pay là 15k Satoshi

7.Bitvisitor
Site này tích lũy khi nào đạt 60Bit sẽ thanh toán tự động về ví Coinbase
Cách chiến điền ví BTC nhấn Submit -- Enter Catpcha
Trang này kiếm BTC bằng cách xem video min pay 60 Bit
Trang này đoán hình cao nhất mỗi lần đoán đúng là 1500 Satoshi Sau 60 phút

Site thanh toán tự động vào mỗi thứ 3 hàng tuần khi đạt đủ min là 10K Satoshi
Site này cứ đăng kí = ví BTC rồi login vào cách 5 phút là claim được min pay là 5.5K .. Bạn có thể clain bất cứ lúc nào khi rảnh chỉ cần đăng nhập 1 lần duy nhất
Payment
11.Bitcoinzerbra
Random từ 100 - 1000 Satoshi
Pay tự động vào mỗi chủ nhật hàng tuần khi đạt đủ min là 5K5 Satoshi
Hình Pay Tại Thời điểm Claim
Trang này Random từ 100 đến 200 Satoshi các bạn paste ví BTC vào và gõ Catpcha là BTC sẽ cập nhật trên site . Min pay là 5500 Satoshi mỗi cuối tuần.
Hình pay tại thời điểm Claim
12.GETFREE BITCOIN
Trang này Random từ 200 đến 100.000 Satoshi các bạn paste ví BTC vào Ref Acc quay số may mắn
Sơ bộ prize : 
13.COINGAMEZ
Game quay số may mắn :D kiểu như chiếc nón kỳ lạ
Min Pay 5K5 Satoshi , pay 1 lần vào chủ nhật hàng tuần.
14.BITCOSTARS
Trang này Random từ 100 đến 10.000 Satoshi .    
 Hình Pay tại thời điểm Bonuz (Luckyday 222%)

15.BITCARD
Trang này Random khá thú vị - theo kiểu lá bài :D Sơ bộ hình random giải thưởng .. Min pay là 20k Satoshi        
16.777BITCOIN
Trang này Random từ 540 - 5.397.571 Satoshi pay trực tiếp về ví Coinbase Min pay 25K Satoshi
Sơ bộ random satoshi
Hình pay trục tiếp về Ví Coinbase
17.BTC25
Trang này random từ 525 - 6.951.712 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , min pay 25K 


Proof payment trực tiếp về ví Coinbase 


18.CROCOCOIN
Trang này random từ 100 đến 100.000.000 Satoshi 
Min pay 25K
Hình pay random
19.COIN-BITDESIRE

Trang này random từ 100 đến 5.000 Satoshi 

Min pay 10K
Hình pay random
20.IGUANABIT - 30 MINS
Trang này random từ 200 đến 2.000 Satoshi 
Min pay 20K
Hình pay random
21.COINCHECKIN - FREE BTC EVERY 5 MINS
Trang này random từ 10 đến 100.000 Satoshi 
Min pay 5.5K  Pay hàng tuần khi đạt đủ Min cash 
Hình pay random
Trang này random từ 200- 100000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , pay tuần khi đạt đủ min là 5K5 

23.BTC - AILENS - 10 MINS
Trang này random từ 200- 100000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , pay tuần khi đạt đủ min là 5.5K
B .Nhóm site pay qua ví Trung gian Microwallet (Faucet)
1.BITCOINKER - FREE BTC 15 MINS
Trang này từ 100 - 500 Satoshi mỗi 15 phút 
Hình Pay tại thời điểm Claim
2.COINADDER - PTC SITE

Site này hoạt động theo hình thức PTC
1 Ads giá : 50 Satoshi Min pay là 7500 Satoshi
Hình Pay : 
3.LOTO - BITCOIN
Trang này Random từ 200 đến 50.000 Satoshi các bạn paste ví BTC vào và gõ Catpcha là BTC tự động pay về ví Microwalet.
Faucet Loto BTC
4.DARCOINS - 60 MINS
Trang này random từ 100 - 50K satoshi 

Hình pay tại thời điểm Claim.
Trang này random từ 100 - 10K satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim.    

6.GREENBITCOIN - 5 MINS
Trang này random từ 50 - 50K satoshi 

Hình pay tại thời điểm Claim.
7.MEZZABANK
Trang này random từ 120 - 20K satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim.
8.COIN-GIVEAWAY

Trang này random từ 50 - 500 satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim.    

9.SILVER - FAUCET - 60 MINS

Trang này random từ 100 - 1.00.000 satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim.       
10.1FREEBITCOINS - 60 MINS

Trang này random từ 10 - 2.000 satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim.       
11.BLUE-FAUCET

Trang này random từ 25 - 150 satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim.        

11.OMUX2
Trang này random từ 100 - 2000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , pay về ví Microwallet Or FAUCETBOX
Random giải thưởng :

12.SATOSHIRESERVE
Trang này random từ 50- 1000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim   
13.CROWSBTC - 50 MINS
Trang này random từ 600- 3.00.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , pay về ví Micro . 50 Min/ lan 
 
14.FREEBITCOIN.EU
Trang này random từ 100 - 10.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , pay về ví Micro . 60 Min/ lan 
15.BITFRAME - 60 MINS
Trang này random từ 250 - 5.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim  
16.PINKTUSSY
Trang này claim  75 - 2.500  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim :
17.DANCEFAUCET

Trang này claim 350  Satoshi 

Hình pay tại thời điểm Claim
18.BTCFAUCETLIST
Trang này Random từ 135 - 1.000 Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim
19. RTUBE
Trang này Random từ 100 - 1.000 Satoshi
Hình Pay Tại thời điểm Claim                   
20.BITCOIN - PUDDLE - 4 HOURS
Trang này claim  750  Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim:
Trang này claim  100 - 100.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim:
22.KINGBIT - CO - 1 MINS
Trang này claim  50 - 250.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
23.MINI - DATAFAUCET - 30 MINS
Trang này claim  50 - 1.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
24.COIN - TREATS - 6 HOURS
Trang này claim  500 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
25.PIZZA - FAUCET - 3 HOURS
Trang này claim  75 - 10.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
26.BIG - COIN - 2HOURS
Trang này claim  100 - 1.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
27.BTC - MANER - 30 MINS
Trang này claim  200 - 10.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
28.BUSINESSI - DEALS - 1 DAY
Trang này claim  100 - 1.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 
29.BITCOIN - GENIE - 12 HOURS
Trang này claim  200  Satoshi 
Hình pay tại thời điểm Claim 


B .Nhóm site pay qua ví Trung gian BitcoinCloud
1.BITCOIN - FAUCET - EU
Site này là 1 dạng ví tích lũy online ...

Sơ bộ trong trang chính của nó... các bạn ref chỉ cần điền ví BTC vào là ok.. 
nó cho các site pay về nó ... khi tích lũy đủ 5500 Satoshi thí nó sẽ tự động paid về ví Coinbase của bạn..
C .Nhóm site pay qua ví Trung gian Faucetbox                         
1.FAUCET SINGENIEROS

Trang này Random từ 100 - 500 Satoshi
Hình Pay tại thời điểm Claim

Random 300 - 1K Satoshi / 1 tiếng 
                 

3.MEXXBASE
Trang này random từ 250 - 15.000 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim , pay về ví Faucetbox .Clain lai sau 30 phut
 

4.LEFAUCET
Trang này random từ 100 Satoshi , pay Via Faucetbox
Hình pay tại thời điểm claim 
5.SATOSHI.GRATIS
Trang này random từ 100 - 300 Satoshi 
Hình pay tại thời điểm claim 

6.FAUCET.CHUTA
Trang này random từ 500 Satoshi , pay Via Faucetbox.com 
Hình pay tại thời điểm claim sau 30' có thể claim lại.Min của Faucet là 13K satoshi 
 
7.NEED MORE BITCOIN
Trang này claim  1000  Satoshi , pay trực tiếp về ví Faucetbox
Hình pay tại thời điểm Claim :

8.FAUCET - CRYPT - 8 HOURS

Trang này claim  1000  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:

9.BEAR - BITCOIN - 30 MINS
Trang này claim  100  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
10.HAPPY - PUTIN - 1 HOURS

Trang này claim  150  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:

11.77 OR 777 - 1 HOURS

Trang này claim  77 - 777  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
12.COIN - FAUCET - 1 HOURS

Trang này claim  100 - 500  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
13.FREE - BTC ROCKS - 1 HOURS
Trang này claim  100 - 500  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
14.FREE - BTC -247 - 15 MINS

Trang này claim  50 - 300  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
15.BITPRE - PAY - 45 MINS

Trang này claim  200 - 10.000  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
16.CRY - PTODRIPS - 15 MINS
Trang này claim  500 - 1000  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim:
17.LAGUNA - BTC - 60 MINS
Trang này claim  200 - 1.500  Satoshi
Hình pay tại thời điểm Claim: